Artikel 1 - Algemene informatie

Deze algemene verkoopvoorwaarden van BELDI TOUCH definiëren de rechten en plichten van de partijen in het kader van de verkoop van producten door BELDI TOUCH aan de klanten van de BELDI TOUCH website.
Het Lid verklaart dat hij/zij de bijbehorende rechten en plichten heeft gelezen en accepteert.

Alle bestellingen die via de services worden geplaatst, vallen onder deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 - Bestelvoorwaarden en prijzen

Je kunt bestellen via https://www.belditouch.com

De klant garandeert dat hij volledig gemachtigd is om zijn betaalkaart of PayPal-account te gebruiken om zijn bestelling te betalen.
Door tijdens het bestelproces op de knop "Afrekenen" te klikken en na het controleren van de inhoud van de bestelling in hun "Winkelmandje", verklaren klanten dat ze deze Algemene Verkoopvoorwaarden accepteren.

Na bevestiging van de inhoud van de bestelling bevestigt de klant deze definitief door betaling. De bestelling is pas definitief als de bijbehorende prijs is betaald. BELDI TOUCH bevestigt de bestelling en de verzending ervan per e-mail.
De aangegeven prijs voor elk product is inclusief alle belastingen en verzendkosten wordt aangegeven voordat de bestelling wordt bevestigd.

 

Artikel 3 - Beschikbaarheid van het product

Je kunt alleen artikelen bestellen die op voorraad zijn. Ze worden binnen 3 tot 4 dagen geleverd voor het Franse vasteland en binnen 4 tot 8 dagen voor Europa.

Je kunt een voorbestelling plaatsen voor producten die niet meer op voorraad zijn, dit verplicht ons tot niets. Je ontvangt een e-mail zodra het product weer beschikbaar is.

 

Artikel 4 - Herroepingsrecht

Als je niet helemaal tevreden bent met het/de gekochte product(en), heb je 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van je pakket de tijd om je bestelling te annuleren en naar ons terug te sturen.

Voor het retourneren van een beschadigd product wordt een boete in rekening gebracht op basis van de veroorzaakte schade.

Elke klacht die na deze termijn wordt ingediend, zal zonder verhaal worden afgewezen. U moet daarom :

Breng ons op de hoogte van je beslissing door contact op te nemen met de klantenservice op contact@belditouch.com op de dag dat je je pakket ontvangt.

Stuur de nieuwe artikelen in de originele verpakking, onbeschadigd en met eventuele accessoires op eigen kosten terug naar het volgende adres:

BELDI AANDACHT
4 Plein Jules Vedrines
78190 TRAPPEN
FRANKRIJK

Het artikel wordt binnen 15 dagen terugbetaald.

 

Artikel 5 - Betaling

Aankopen kunnen worden betaald met een creditcard via Stripe of PayPal.
De betaalkaarten die momenteel worden geaccepteerd zijn : CB, Visa, MasterCard.
De bestelling wordt als effectief beschouwd zodra het akkoord van de betalingscentra van de bank is bevestigd.

De volledige betalingsfase wordt uitgevoerd tussen u en Stripe of Paypal. Tijdens de betaalfase met creditcard verlaat u tijdelijk onze site.

Dit is de garantie dat BELDI TOUCH nooit uw kaartnummer te weten komt en dat de betalingsorganisatie niets te weten komt over de details van uw aankopen aangezien alleen het totaalbedrag en het bestelnummer aan hen worden doorgegeven.

Je kunt ook per bankoverschrijving betalen. In dat geval wordt je bestelling drie dagen vastgehouden zodat je de overschrijving naar ons kunt sturen. Je ontvangt onze bankgegevens (RIB) per e-mail en zodra het geld op onze rekening staat, wordt je bestelling bevestigd.

 

Artikel 6 - Levering

Bestellingen worden voorbereid na ontvangst van betaling en geleverd op het door de klant opgegeven adres.
Al onze artikelen zijn op voorraad en worden binnen 3 tot 4 dagen geleverd (deze periode kan langer zijn voor verzendingen buiten Frankrijk).

Als je afwezig bent wanneer je pakket wordt aangeboden, kun je het met een afleverbericht ophalen bij een balie van het postkantoor of een relaispunt.

De verzendkosten zijn afhankelijk van je woonplaats en het gewicht van je artikelen.

De kwaliteit van de verpakking maakt het zeer onwaarschijnlijk dat een pakket beschadigd raakt. Als dit het geval is, kun je weigeren: het postkantoor stuurt het beschadigde pakket naar ons terug en wij sturen je een nieuw identiek pakket.

Wanneer een bestelling wordt verzonden, waarschuwt BELDI TOUCH dat een originele factuur inclusief leveringskosten en btw online beschikbaar is op de website in de rubriek "Mijn account".

In geval van laattijdige levering kan de klant contact opnemen met de klantendienst van BELDI TOUCH door te schrijven naar contact@belditouch.com.

 

Artikel 7 - Garanties

Wettelijke garantie (1641 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek)

7.1 BELDI TOUCH verbindt zich ertoe om ofwel de prijs van het product aan de klant terug te betalen, ofwel het product van de klant te vervangen door een product afhankelijk van de beschikbare voorraden, ofwel een product te vervangen door een product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs afhankelijk van de beschikbare voorraden in geval van levering van een niet-conform product (artikel 4 hierboven) en in geval van levering van een product dat een verborgen gebrek vertoont.

Voor een dergelijk verzoek moet de klant per e-mail contact opnemen met de klantenservice op contact@belditouch.com.

Deze bepalingen sluiten het herroepingsrecht zoals gedefinieerd in artikel 4 hierboven niet uit.

Artikel L211-4 van de Franse consumentenwetgeving

De verkoper is verplicht om de goederen conform het contract te leveren en is aansprakelijk voor elk gebrek aan conformiteit op het moment van levering. Hij is ook aansprakelijk voor elk gebrek aan conformiteit dat het gevolg is van de verpakking, de montagehandleiding of de installatie wanneer deze laatste zijn verantwoordelijkheid was krachtens het contract of onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd.

Opmerking: Besluit 2005-136 2005-02-17 art. 5: De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op contracten die na de inwerkingtreding van dit besluit zijn gesloten.

Artikel L211-5 Code de la consommation Om in overeenstemming te zijn met de overeenkomst moeten de goederen :

1° - geschikt zijn voor het gebruik dat gewoonlijk van soortgelijke goederen wordt verwacht en, indien van toepassing :

- overeenstemmen met de door de verkoper gegeven beschrijving en de eigenschappen bezitten die de verkoper aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model

- de kwaliteiten bezitten die de koper terecht mag verwachten, rekening houdend met de publieke verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering

2° - hetzij de eigenschappen bezitten die in onderling overleg tussen partijen zijn vastgesteld, hetzij geschikt zijn voor elk bijzonder gebruik dat door de koper wordt gewenst, ter kennis van de verkoper is gebracht en door deze laatste is aanvaard.

Opmerking: Besluit 2005-136 2005-02-17 art. 5: De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op contracten die na de inwerkingtreding van dit besluit zijn gesloten.

Artikel L211-12 van de Franse consumentenwetgeving

Elke vordering die voortvloeit uit een gebrek aan overeenstemming moet binnen twee jaar na levering van de goederen worden ingesteld.

Artikel 1641 Frans Burgerlijk Wetboek

De verkoper is aansprakelijk voor alle verborgen gebreken van de verkochte goederen die deze ongeschikt maken voor het beoogde gebruik of die dit gebruik zodanig beperken dat de koper deze niet zou hebben gekocht of er een lagere prijs voor zou hebben betaald als hij of zij op de hoogte was geweest van deze gebreken.

Artikel 1648 lid 1 van het Franse Burgerlijk Wetboek

Elke rechtsvordering die voortvloeit uit redhibitory defects moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na ontdekking van het defect.

 

Artikel 8 - Wijziging van de algemene verkoopsvoorwaarden

BELDI TOUCH behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen.

 

Artikel 9 - Persoonsgegevens

BELDI TOUCH verzamelt alleen de gegevens die nodig zijn voor de correcte verwerking van de bestellingen van klanten.

Al deze informatie wordt niet doorgegeven aan derden:

- De informatie die u verstrekt bij het invullen van verschillende formulieren (inschrijving voor de nieuwsbrief, registratie van uw online aankoop, het plaatsen van een bestelling, contact met ons opnemen).

- Informatie over uw apparatuur (IP-adres, besturingssysteem, browsertype, enz.).

Alle verzamelde gegevens stellen ons in staat u speciale aanbiedingen te doen en u voortdurend op de hoogte te houden van wijzigingen en verbeteringen van onze aanbiedingen en diensten.

In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 hebt u het recht op toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen uw persoonlijke gegevens. Als u niet wilt dat uw gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt, kunt u ons dat laten weten per brief (of e-mail) met vermelding van uw volledige naam, e-mailadres en volledige contactgegevens.

 

Artikel 10. Diversen

Mocht een van de voorwaarden van de Algemene Verkoopvoorwaarden door een rechterlijke uitspraak als onwettig of niet-afdwingbaar worden beschouwd, dan blijven de overige bepalingen van kracht.

In overeenstemming met artikelen 1316 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek en, indien van toepassing, artikel L.110-3 van het Franse Wetboek van Koophandel, is de informatie op de Website authentiek tussen de partijen.

 

Artikel 11. Wet - Geschillen

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden in het Frans worden uitgevoerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Franse wetgeving.

In geval van een geschil zal de klant zich prioritair tot BELDI TOUCH richten om een minnelijke schikking te verkrijgen.

Anders zijn de Franse rechtbanken bevoegd.